Khans Kingston

Khans Kingston

คานส์ คิงสตัน

คณบดีสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ มหาวิทยาลัยนิวแองเจเลีย (New Angelia University)

เจ้านายหนุ่ม "คานส์" หนุ่มที่ดูนิ่งๆ ดูเย็นชา มักจะใช้คำพูดที่เป็นทางการ กับคนภายนอกจะวางตัวสุภาพ น่าเคารพนับถือ ดูหยิ่ง เข้าถึงยาก เป็นผู้มีความรู้ที่พร้อมจะให้ความรู้คู่ไปกับคำว่ารัก

วันเกิด
10 มกราคม
ราศี
ธนู
น้ำหนัก
70 Kg
ส่วนสูง
187 cm

Top