bgChef
กอร์ดอน เบลไวซ์

กอร์ดอน เบลไวซ์

ssr
“ร้านของพวกควีนส์งั้นเหรอ? อย่างน้อยก็ไม่ได้ขึ้นตรงต่อพวกนั้นน่ะนะ... ส่วนคุณคนนี้คงเป็นผู้จัดการสินะ?”
สกิลผู้จัดการ:
เพิ่มราคาอาหารยุโรปในร้าน
พานาค็อตต้า
พานาค็อตต้า
เสต็กเนื้อ
เสต็กเนื้อ
สปาเก็ตตี้
สปาเก็ตตี้

Top