bgChef
เทรย์ บัลซานนิโอ

เทรย์ บัลซานนิโอ

sr
“เทรย์ บัลซานนิโอ ยินดีรับใช้ครับผม ดูท่าทางชะตาเราจะต้องกันนะ คำอธิษฐานของผมคงสัมฤทธิ์ผลเสียที”
สกิลผู้จัดการ:
เพิ่มความเร็วในการทำอาหารยุโรป
ทีรามิสุ
ทีรามิสุ
ลาซานญ่า
ลาซานญ่า
พิซซ่า
พิซซ่า

Top